Սարքեր

Սարքեր բաժնում կարելի է տեսնել և փոփոխել այն բոլոր սարքերի ցանկը, որոնց միջոցով վաճառքի մենեջերներն ու առաքիչները մուտք են գործել համակարգ:

Համակարգից օգտվելիս կարելի է կիրառել այնքան սարքեր, որքան թույլ է տալիս Ձեր ընտրած գնային փաթեթը:

Փաթեթում նշված սարքերի քանակը լրանալուն պես Դուք այլևս չեք կարողանա ավելացնել նոր սարքեր:

Նոր սարք ավելացնելու համար կարող եք փոխել գնային փաթեթը կամ հեռացնել սարքերից մեկը:

Գնային փաթեթը փոխելու համար անցեք Փաթեթներ բաժին:

Ամեն անգամ, երբ Ձեր վաճառքի մենեջերներից կամ առաքիչներից մեկը մոբայլ հավելվածի միջոցով մուտք կգործի համակարգ նոր սարքով, Սարքեր բաժնում կհայտնվեն սարքի մասին տվյալները:

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում Դուք կտեսնեք սարքերի ցանկ, որտեղ ներառված են հետևյալ տվյալները՝

 1. Սարքի անվանում
 2. Մասնաճյուղ
 3. ՄԱԿ հասցեներ
 4. Կարգավիճակ
 5. Գործառույթներ

Դուք հնարավորություն ունեք ֆիլտրելու ներկայացված ցանկը պատուհանի վերին աջ անկյունում ընտրելով հետևյալ պարամետրերը՝

 • Ընտրել մանսաճյուղ
 • Կարգավիճակի` ակտիվ կամ արգելափակված:

Ինչպե՞ս տեսնել սարքերի վերաբերյալ մանրամասները

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում համապատասխան սարքի տողում սեղմեք Դիտել կոճակը:

Բացված պատուհանում Դուք կտեսնեք սարքի մասին մանրամասն տվյալները.

 • ՄԱԿ հասցե
 • Ստեղծվել է
 • Սարքի անվանում
 • Սերիական համար
 • Հավելյալ

Ինչպե՞ս խմբագրել սարքերի վերաբերյալ տվյալները

Այս ենթաբաժնում կարող եք ջնջել և արգելափակել սարքերը, կամ փոփոխել սարքի տվյալները:

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում համապատասխան սարքի տողում սեղմեք Խմբագրում կոճակը:

Տվյալների խմբագրում ենթաբաժնում անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տվյալները.

 • Ցանկից ընտրել մանաճյուղը:

ՄԱԿ հասցեն կարող եք տեսնել հեռախոսային հավելվածի մուտք գործելու էջում։

Կարող եք լրացնել նաև այլ տվյալներ սարքի վերաբերյալ՝

 • Սերիական համար
 • Սարքի անվանում
 • Կարգավիճակ դաշտի միջոցով կարող եք տեսնել սարքի կարգավիճակը և փոխել այն:
 • Հավելյալ

Ինչպե՞ս արգելափակել սարքը

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում համապատասխան սարքի տողում սեղմեք Խմբագրում կոճակը:

Սարքն արգելափակելու համար պատուհանի վերին ակյունում սեղմեք Արգելափակել կոճակը , ապա՝ Հաստատել կոճակը:

Սարքը կարող եք արգելափակել նաև Կարգավիճակ տողում ընտրելով Արգելափակված կարգավիճակը, ապա՝ Պահպանել կոճակը:

Արգելափակված սարքը կշարունակի մնալ սարքերի ցանկում, սակայն այդ սարքից հնարավոր չի լինի մուտք գործել համակարգ։

Ինչպե՞ս ակտիվացնել արգելափակված սարքը

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում համապատասխան սարքի տողում սեղմեք Խմբագրում կոճակը:

Արգելափակված սարքն ակտիվացնելու համար պատուհանի վերին ակյունում սեղմեք Ակտիվացնել կոճակը, ապա՝ Հաստատել կոճակը:

Սարքը կարող եք ակտիվացնել նաև Կարգավիճակ տողում ընտրելով Ակտիվ կարգավիճակը, ապա՝ Պահպանել կոճակը:

Ինչպե՞ս ջնջել սարքը

Հիմնական մենյուից ընտրեք Սարքեր բաժինը: 

Բացված պատուհանում համապատասխան սարքի տողում սեղմեք Խմբագրում կոճակը:

Սարքը ջնջելու համար հարկավոր է սեղմել էջի ներքևում գտնվող Ջնջել կոճակը, ապա՝ Հաստատել կոճակը:

Եթե պատահմամբ ջնջել եք սարքը, հոգ չէ: Սարքից կրկին մուքտ գործելու դեպքում այն նորից կվերականգնվի: