Վերբեռնել XML ֆայլ

Վերբեռնել XML ֆայլ ենթաբաժնում կարող եք վերբեռնել անհրաժեշտ տվյալներ (ապրանքների, գործընկերների, վճարման եղանակների վերաբերյալ) XML ֆորմատով։ 

XML ֆորմատով ֆայլը կարելի է արտահանել այն հաշվապահական ծրագրերից, որոնցից օգտվում եք (օրինակ՝ 1C):

Araqich համակարգում՝ ցանկացած պատուհանի վերին աջ անկյունում Դուք կգտենք ԾանուցումներԿարգավորումներԵլք կոճակները:

Սեղմեք Կարգավորումներ կոճակը:

Բացված պատուհանում սեղմեք Վերբեռնել XML ֆայլ կոճակը:

Ընտրեք մանաճյուղը և սեղմեք Choose file կոճակը անհրաժեշտ ֆայլը համակարգչից վերբեռնելու համար, ապա սեղմեք Վերբեռնել կոճակը։

Ներբեռնեք XML ֆայլի օրինակը սեղմելով Ներբեռնել կոճակը: